No Picture

Ang Sulat Ni Denise

March 9, 2014 DhanDhan 0

Nagtungo si Dessa sa silid ng anak ng mapansing wala ito. Alas otso ng umaga pa lamang at marahil ay nasa kaibigan lang ito pumunta […]

No Picture

Sana …

March 9, 2014 akoayisangnars 0

Disi-nuebe anyos ako nang maging isa akong Rehistradong Nurse. Masasabi ko na sa edad kong ito ay madrami na akong naranasan na maaaring hindi pa […]

Ang maging OFW Nurse :(

March 9, 2014 Icy Ais 0

Ako si Isang, isa sa mga libu-libong Nurse na nakikipagsapalaran sa ibang bansa.Naalala ko pa ung mga araw na malapit na ang aking pag alis. […]

Baby’s Coming Out

March 8, 2014 agneskirkhart 0

The early morning sun permeated throughout the cabin of the flight to San Francisco, draping the windows like warm yellow-orange curtains.   I lay reclined […]

Lotto Ticket

March 7, 2014 sofluffyilldie 0

Breaktime. I’m currently daydreaming about winning the lotto and what to buy and where to put the excess money. I would sound sarcastic if I […]

So, You’re a Nurse?

March 6, 2014 mai sorima 0

Nurses– we’ve been identified as a group of young and beautiful people who poke patients in different body parts, hold their hands and expect their […]