Ang Kabiguan Ay Hindi Hadlang Sa Kaunlaran

Ako si Merida Dimaya, nagtratrabaho sa King Fahad Hospital of the University, Al-Khobar, Saudi Arabia. Namulat ako sa masaganang buhay sa liblib na pook ng Cagayan Valley. Bawat pag-unlad ng aming buhay may kaakibat na problema dahil may mga taong gusto kang hilaing pababa nandiyan ang sinunog ang aming bahay, binubuksan at tinatago ang sulat ng aking kuya na nag-aral sa International Correspondence School noong elementary pa lamang ako, minassacre ang aming tatay at nanay. Kaya sa edad na 13 taong gulang ng may kamag-anak akong naghahanap ng katulong. Tinanggap ko ang alok na magpakatulong sa Maynila sa kondisyong pag-aaralin ako. Maraming mabibigat na trabahong hindi angkop sa aking edad ang aking naranasan ngunit hindi ito naging balakid sa aking pangarap na makapag aral bagkus lalo kong pinagbubuti. Nakatapos ako ng High School at kumuha ako ng Tailoring course bago nag-aral sa College upang ang kikitain ko ay ipanunustos sa pagaaral ko sa College na mayroong karangalan bilang half scholar student. Napakabait ang Diyos dahil pagkatapos na pagkatapos ko sa pagaaral ay natanggap agad ako na Secretary sa Medical Records ng St. Rita Hospital, Gagalangin, Tondo, Manila. Lumipas ang isang taon natanggap naman ako sa Libya bilang Medical Secretary at doon ako nakapag-asawa ngunit hindi naging successful, umibig ulit at sinubukang mag-asawa ngunit bigo pa rin. Dahil hindi ko kapalaran ang magkaroon ng matatawag na asawa, nag focus ako sa kung saan ako makakaroon ng dagdag kita. Bilang OFW, batay sa aking pag-sisiyasat, natanto kong may dagdag kita sa mga bakanteng oras at aking dinagdagan ang aking skills. Tuwing ako’y bumabakasyon sa Philippines ay nag-aaral ako sa Tesda at Ricky Reyes Learning Institute at iba pang Seminars (Kumikitang Kabuhayan) para sa dagdag kaalaman. Sa ngayon nasa King Fahad Hosp. of the University naman ako bilang Medical Secretary at aking pinakikinabangan ang mga kaalamang ito habang ako ay nagtratrabaho sa hospital.

Ako ay isang Pinoy na may sariling sikap. Hindi dapat umasa sa swerte dahil tayo ang gumagawa sa ating swerte. Natutugunan ang ating pangangailangan ng ating mga anak at sa mga kamag-anak na nangangailangan. Sa ganitong paraan hindi tayo pabigat sa ating pamahalaan.

© 2010, Filipino Nurses. All rights reserved. DISCLAIMER: The accuracy of all articles contained in this website are the responsibility of their respective authors. All articles are for informational purposes only and are NOT intended to replace the advice of a doctor. The owner of this site disclaims any liability for the decisions you make based on these information. If you have any health-related questions, please consult your physician. If you feel ill, please seek medical attention immediately.

Other posts you may be interested in:

About Administrator 118 Articles
© Copyright 2012, Filipino Nurses and this author. All rights reserved.