No Picture

Ang Sulat Ni Denise

March 9, 2014 DhanDhan 0

Nagtungo si Dessa sa silid ng anak ng mapansing wala ito. Alas otso ng umaga pa lamang at marahil ay nasa kaibigan lang ito pumunta […]

Ang Sulat ni Denise

September 13, 2013 DhanDhan 0

Nagtungo si Dessa sa silid ng anak nang mapansing wala ito. Alas otso ng umaga pa lamang at marahil ay nasa kaibigan lang ito pumunta […]