Malaya

February 24, 2012 Gabriela Silang, RN 0

October 31, 2011. 8:45pm. Sa wakas, nakaalis din ang kakarag-karag na dyip sa terminal na pinagpasa-pasahan na ng maraming panahon at pakakataon. Siksikan ang mga […]