No Picture

Ang Sulat Ni Denise

March 9, 2014 DhanDhan 0

Nagtungo si Dessa sa silid ng anak ng mapansing wala ito. Alas otso ng umaga pa lamang at marahil ay nasa kaibigan lang ito pumunta […]

Ang maging OFW Nurse :(

March 9, 2014 Icy Ais 0

Ako si Isang, isa sa mga libu-libong Nurse na nakikipagsapalaran sa ibang bansa.Naalala ko pa ung mga araw na malapit na ang aking pag alis. […]

So, You’re a Nurse?

March 6, 2014 mai sorima 0

Nurses– we’ve been identified as a group of young and beautiful people who poke patients in different body parts, hold their hands and expect their […]

“You Must Be Kidding”

January 18, 2014 Jo Cerrudo 0

“You must be kidding!!!!“

The ER is a very funny place. There are things here that defy explanations and stories that are just too crazy to be true. But if it happened in the ER, it must be true. We don’t make these things up.