Isang gabi sa ICU

November 29, 2011 DmonyitangAnghel 62

Natanaw ko siyang nakaupo sa loob ng vistor’s lounge. Nakayuko at tulala. Night shift ako noon. Habang nakasukbit ang aking backpack at hawak ang kape […]

Male Nurses: On Defying Stereotypes

November 28, 2011 Lui B. 4

Admit it. Nursing is a female-dominated world just like the Philippine National Police being a male-dominated profession. Nonetheless, we have witnessed how the usually  aggressive […]