I Have A Dream

I wish that Martin Luther King is still alive. He might have moved the world again in his peaceful ways.

Mahirap ang Pilipinas. Mahirap mabuhay sa bansang isang kahig isang tuka ang karamihan. Marahil ang iba sa inyo diyan ay naitanong niyo na sa inyong sarili ang mga katanungang ito: “1.)Sino ang maninindigan para sa mga Pilipino? 2.)Sino ang tutupad sa pangarap ng mga Pilipino?”

Mahirap magbigay ng sagot.

Sa mga panahong ito mahirap pagkatiwalaan ang mga pulitiko. Mahirap pag-isahin ang mga pulitikong may iba’t-ibang pananaw kung ano nga ba ang tunay na estado ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Wala sa mga kamay ni Villar, Aquino, Roxas at iba pang presidentiables ang kinabukasan nating lahat. Ang bawat isa sa atin ay may magagawa. Tayo ang mag-aahon ng Pilipinas mula sa pagkalugmok…

Kay daling sabihin ano? Pero sa tingin ko ‘yan ang totoo.Mahirap ang umasa at ang mas masakit pa kung pinapaasa.

“Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends.

And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.”

Ang bawat pangarap ay katumbas ng pansariling kaginhawaan at kaligayahan. Tayo lamang ang makakadama ng ating mga pinaghirapan.

***

I have a dream that Filipinos will not be dependent on the goverment.

I have a dream that poverty will be alleviated.

I have a dream that journalists will not be subject for killings.

***

Sa unang pagkakataon tayong mga kabataan ang gagawa ng pagbabago sa ating bansa. Mahirap umasa sa mga platapormang hindi naman mabibigyan ng pansin sa huli.

***

I have a dream that teachers will be given much attention.

I have a dream that education will be prioritized.

I have a dream that our health care system will improve.

***

Huwag tayong maniwala sa mga salitang masarap pakinggan bagkos usisain natin silang mabuti.

“Hungry souls know no philosophy—it is only those whose bellies are filled who understand the causality of things.” (Patricio Mangubat)

Mamamatay ka bang gutom? Ipagbibili mo ba ang mga pangarap mo? Maniwala tayo sa kapangyarihan ng ating mga pangarap.

We cannot walk alone.

We cannot turn back.

Kailan pa titino ang ating mga politiko?

Kailan sila makukuntento sa pagsira at pagkamal na ating mga pinaghirapan?

I have a dream that our politicians will do their jobs accordingly.

Bawal ang mga epokritong politiko sa Pilipinas!

© 2010, Filipino Nurses. All rights reserved. DISCLAIMER: The accuracy of all articles contained in this website are the responsibility of their respective authors. All articles are for informational purposes only and are NOT intended to replace the advice of a doctor. The owner of this site disclaims any liability for the decisions you make based on these information. If you have any health-related questions, please consult your physician. If you feel ill, please seek medical attention immediately.

Other posts you may be interested in:

About Filipino Nurses Community 216 Articles
This article was submitted by the Filipino Nurses community. All articles are views of their respective authors and not necessarily of Filipino Nurses'. All commentaries, letters or opinions submitted by the Filipino Nurses community are presented here unedited, except for formatting and minor typographical corrections.