Oops! May Sakit Ang Nurse

Tired Nurse (Photo credit:L medicinadurgenza)
Tired Nurse (Photo credit:L medicinadurgenza)
Tired Nurse (Photo credit:L medicinadurgenza)
Tired Nurse (Photo credit:L medicinadurgenza)

Isa sa definitions ng salitang ‘NURSING‘ ay “It is a HOLISTIC approach of nurturing a sick individual back to health.”. TUMPAK! ‘Di ba yan naman ang ginagawa nating mga nurse sa ating mga pasyente? As much as possible eh gusto natin silang gumaling. Bawat aspeto ay pinagtutuunan natin ng pansin para mapabilis ang kanilang paggaling.

Pero bilang isang nurse, ito ang “bittersweet” reality na ating hinaharap: paano naman kapag si NURSE na ang nagkasakit?

Nasabi kong bittersweet kasi bilang nurse, oo most likely ay alam na natin ano ang first aid na ating gagawin kung tayo ay may kakaibang nararamdaman. ‘Di pa tayo nache-check up ni Dok ay alam na natin ano ang gamot na dapat nating inumin (‘di ba nga malimit tayong mag-self medicate). Pero sa mahigit isang taon kong pagtratrabaho dito sa ibang bansa, isali na din natin ang pagtratrabaho ko sa Pinas dati, ito ang katotohanan na kinakaharap ng lahat ng nurses: HANGGAT KAYA, KAILANGANG MAGTRABAHO KAHIT MAY SAKIT SI NURSE.

Tama ako, ‘di ba?

Ang mga nurses, kahit na masama na ang pakiramdam, kapag nakagagalaw at kaya pang pumasok sa duty, GO PA DIN! Hindi puwedeng lumiban kahit may pinagdadaanang problema. ‘Di pa din sapat para umabsent. DUTY PA DIN. In my own personal experience, ilang beses na din akong nagkasakit dito sa Saudi. Mayroong inaapoy na ako ng lagnat, duty pa din. Nagpaswero na at lahat kasi nga eh suka na ako ng suka, duty pa din. Natadtad na ng IV meds, duty pa din. For sure eh hindi lang naman ako ang nakaranas ng ganito. Likas na ata sa atin, ‘di lang sa mga nurses kundi sa lahing PILIPINO na mismo ang ganitong uri ng katangian lalo na pagdating sa trabaho. “HANGGA’T KAYA, KAKAYANIN TALAGA.”

Kaya naman hanga ang ibang lahi sa ating mga Pinoy nurses (ummm.. .to the point na minsan ay inaabuso na din ang ating work ethics. Kayod kalabaw o kayod kabayo ka na nga sa pagtratabaho eh magde-demand pa sa’yo ng sobra pa sa makakaya mo. Aminin! Nadanas mo na din to ‘di ba?). Pero tunay nga namang maipagmamalaki ang lahing Pilipino saan man sa mundo. Mabuhay ang PINOY NURSES.

Isa lang paalalaL: kapag may sakit. alalahanin po natin na kahit tayo ay mga nurses ,TAO pa din tayo. Kailangan din natin ng akmang lunas at tamang pahinga. Ang ironic naman nga talaga, tayo na mga health care provider mismo ay may sakit, paano nga naman natin magagampanan ng maayos at 100% ang ating tungkulin sa ating mga pasyente ‘di ba?  (Note to self din ‘to. Parati ko din kasing binabalewala ang KATOTOHANANG ITO.).

Enhanced by Zemanta

© 2012, Filipino Nurses. All rights reserved. DISCLAIMER: The accuracy of all articles contained in this website are the responsibility of their respective authors. All articles are for informational purposes only and are NOT intended to replace the advice of a doctor. The owner of this site disclaims any liability for the decisions you make based on these information. If you have any health-related questions, please consult your physician. If you feel ill, please seek medical attention immediately.

Other posts you may be interested in:

About april13 12 Articles
A graduate of West Visayas State University ..currently a Nurse in Riyadh,KSA