Si Blaise, Ako At Ang Mundo Ng Narsing

Nurses will rule the world (Photo credit: funnyshirtz)
Nurses will rule the world (Photo credit: funnyshirtz)
Nurses will rule the world (Photo credit: funnyshirtz)
Nurses will rule the world (Photo credit: funnyshirtz)

This article was inspired by a good friend, Blaise, who is the author and the creator of the blog nurse-kami.

To Blaise: You said I am free to write whatever I want. Let me have this first one for you. 🙂 Don’t worry. I’lll be nice and not biased. :p

When i heard Blaise talking about his blog, I was surprised. Not because he is not good in it (well in fact, he’s a lot better than me), but because he is the type of guy who is not into the profession he took…

Why? Maybe he is so open-minded that a lot of problems will bump into him being a dedicated one.

In his first blog, the beginning nurse-kami-blogspot.com, he stated the reason why he created a blog like that, and when he told me about it, I was happy for him, not because he made it, but because he turns out to be the guy I always knew. But I asked myself too. What’s gotten into him? May malala ba siyang sakit? LOL.

He described himself as nurse next door who has a killer smile. Sino nga ba si Blaise?

Blaise is your boy next door that can sweep you off your feet with his smile and eyes (naks, parang MR. POGI). He is a cool friend, but he thinks so deeply. Siya ang tipo ng tao na may sense kausap at praktikal. At opo, si Blaise ay isang matalinong tao.

But who really is Blaise to come up with this blog? Maybe for everyone to understand more the profession chose.

Blaisee is a smart guy, an easy go lucky outside but serious type inside. In fact, I see him to be a successful nurse someday. Pero ano nga ba ang nangyari?
Dahil malaki at patuloy pang dumadami ang bilang ng mga nars sa Pilipinas, nakita niya ang tunay na mundo ng propesyong aming pinasukan…

Mundong nilinlang kami sa libro. Mundo kung saan inihanda namin ang sarili namin para maging handa sa labang haharapin. Mundo kung saan naniniwala kami sa magandang kinabukasan at kaunlaran. Mundo kung saan sinikap at pinilit naming pasukin ang anuman ang hadlang na dumarating sa amin.

Si Blaise at sampung iba pang NARS sa Pilipinas ang mga nagsikap upang makamit ang titutulong hinangad ng madami, ang maging isang RN.
Titulong sinikap madating ng madami, ngunit iilan lang ang pinalad.

Noong una, tinananong ko ang sarili ko, masuwerte nga ba kami ng makamit namin ang pangalang pinangarap ng madami?

Si Blaise at ako… at ang mundo ng Narsing. Tinanggap namin ang hamong inihain sa amin, pero ginulat kami ng tanong na nakalimutan naming hanapan ng sagot.

Tanggap ba kami ng mundong pinasok namin? Handa ba silang ibigay sa amin ang mundong ipinangako nila? Kaya ba nilang ipagkaloob sa amin ang tulong na dapat ay kusang ipinagkakaloob sa amin?

Mga tanong na sa paglipas ng panahon ay unti-unti naming naiintindihan at patuloy na hinahanapan ng sagot. Mga tanong na siyang nagpatibay at nagpatatag sa aming paniniwala.. Paniniwalang panghahawakan hanggang sa flat line ng cardiac monitor.

Paniniwalang tama ang aming hinangad. Paniniwalang, nasa kamay pa din namin ang buhay ng bawat isa. Paniniwalang ang pag-aalaga namin ang siyang magbibigay sigla sa bawat nilalang. Paniniwalang dahil sa amin, mabubuhay ang bawat propesyong nilikha.

Ito ang mundong aming pinasok…

Mundo kung saan kami ang lalaban para sa buhay at pag-asa.. Mundo kung saan hindi mahalaga ang pera. Mundo kung saan hindi uso ang tulog. Mundo kung saan bawal mapagod. Mundo kung saan dapat lagi kang handa. Mundo kung saan sarili namin ang sandalan. Mundo kung saan hindi puwede ang tamad. Mundo kung saan tanggap mo ang kondisyon nila. Mundo kung saan ikaw ang aasahan ng lahat. Mundo kung saan tulong ang ibinibigay. Mundo kung saan kailangan ng malawak na pang-uunawa. Mundo kung saan masaya ako sa kabila ng lahat…

Handa ka bang pasukin ang mundo namin?

Ang mundo at paniniwalang ito ay marahil ang nagtulak kay Blaise at sa akin upang suportahan ang blog na ito.

Ito ang magiging kakampi natin. Ito ang mag-aalaga sa atin. Ito ang magtatanggol sa atin.Ito ang dadamay sa atin. Ito ang makikinig sa atin. Ito ang makakausap natin. Ito ang magiging boses ng bawat isa sa atin.

Sa likod ng puting unipormeng aming sinusuot, sa ilalim ng cap na aming dinadala ay taglay namin ang responsibilidad at pangakong aming sinumpaan… na kami ay mga NARS. Opo, nurse. Isang propesyong pinaghirapan namin sampu ng aming pamilya at mga guro. Propesyong ang tanging layunin ay tulungan at alagaan ang buhay ng tao.

Ito po ako… Si Blaise… At ang tunay na mundo ng NARSING…

 

© 2012, Filipino Nurses. All rights reserved. DISCLAIMER: The accuracy of all articles contained in this website are the responsibility of their respective authors. All articles are for informational purposes only and are NOT intended to replace the advice of a doctor. The owner of this site disclaims any liability for the decisions you make based on these information. If you have any health-related questions, please consult your physician. If you feel ill, please seek medical attention immediately.

Other posts you may be interested in:

About Filipino Nurses Community 216 Articles
This article was submitted by the Filipino Nurses community. All articles are views of their respective authors and not necessarily of Filipino Nurses'. All commentaries, letters or opinions submitted by the Filipino Nurses community are presented here unedited, except for formatting and minor typographical corrections.