Canadian Dream

December 12, 2011 prexyvsRNRPN 95

Maraming naghahangad na makapag-abroad. Maraming naghahangap na magkaroon ng mas magandang buhay sa ibang bansa. Isa na ko roon.. Nag-apply ako at matapos ang isang […]